Rosalía de Castro
Daniel A. R. Castelao

 

libro1

A maioría dos exercicios teñen ao final a ligazón á solución. O recomendábel é facer o exercicio en papel e logo corrixilo. A maioría dos textos son exercicios abertos. Non se achegan solucións. No test (cultura, frases), etc. cada pregunta ten a solución.
Most of the exercises include a link to the key. It is recommended to first write down the exercises and then correct the errors. Most of the texts are open-ended exercises for which no key is provided. In the quizzes, etc. each question links to the key.
La plupart des exercices ont à la fin le lieu à la solutiion. Le plus recommendable est de faire l´exercice en papier et ensuite corriger les erreurs. La plupart des textes sont des exercices ouverts. Le site n´apporte pas de solutions. Dans les test etc. chaque question a le lieu à la solutinon


Bandeira galegaogalego.gal

ogalego.euÍndice completo de ogalego.eu/.gal:

-MORFOLOXÍA

-ARTIGO:

-SUBSTANTIVO:

-ADXECTIVO:

-DEMOSTRATIVO:

-POSESIVO:

-PRONOME:

-CUANTIFICADORES E IDENTIFICADORES:

-NUMERAL:

-RELATIVO:

-VERBO:

-ADVERBIO:

-PREPOSICIÓN:

-CONXUNCIÓN:

-ANÁLISE:

-ORTOGRAFÍA:

-FONEMÁTICA:

-DESVÍOS:

- LÉXICO E SIGNIFICADO:

-TEXTOS:

-NA REDE:

-FRASEOLOXÍA:

-LECER:

-TEST:

-SUXESTIÓNS PARA A AULA:

-COMENTARIOS LITERARIOS DE TEXTOS:

-PREPARACIÓN DE CURSOS GALEGO:

-OUTROS:

Estatísticas de uso de ogalego.eu

2005-2017