Rosalía de Castro
Daniel A. R. Castelao

 

libro1

A maioría dos exercicios teñen ao final a ligazón á solución. O recomendábel é facer o exercicio en papel/PC/tableta e logo corrixilo. A maioría dos textos son exercicios abertos. Non se achegan solucións. No test (cultura, frases), etc. cada pregunta ten a solución.
Most of the exercises include a link to the key. It is recommended to first write down the exercises and then correct the errors. Most of the texts are open-ended exercises for which no key is provided. In the quizzes, etc. each question links to the key.
La plupart des exercices ont à la fin le lieu à la solutiion. Le plus recommendable est de faire l´exercice en papier/PC/tablet et ensuite corriger les erreurs. La plupart des textes sont des exercices ouverts. Le site n´apporte pas de solutions. Dans les test etc. chaque question a le lieu à la solutinon.
Die meisten Übungen haben am Ende einen Link zu den Lösungen. Es wird empfohlen die Übungen auf Papier/PC/Tablet zu machen und dann zu korrigieren. Die meisten Fragen zu den Texten sind offen. Das heißt es gibt keine konkreten Lösungen. Im Fragebogen (Kultur, Sätze, etc.) hat jede Frage eine Lösung.


Bandeira galegaogalego.gal - ogalego.eu

Vitoria Ogando Valcárcel - Anxo González Guerra, catedráticos de Lingua Galega e Lit. xubilados
Índice completo de ogalego.eu/.gal:

-Especial coronavirus (2020)

-MORFOLOXÍA

-ARTIGO:

-SUBSTANTIVO:

-ADXECTIVO:

-DEMOSTRATIVO:

-POSESIVO:

-PRONOME:

-CUANTIFICADORES E IDENTIFICADORES:

-NUMERAL:

-RELATIVO:

-VERBO:

-ADVERBIO:

-PREPOSICIÓN:

-CONXUNCIÓN:

-ANÁLISE:

-ORTOGRAFÍA:

-FONEMÁTICA:

-DESVÍOS:

- LÉXICO E SIGNIFICADO:

Nomes de persoa

-TEXTOS:

-NA REDE:

-FRASEOLOXÍA:

-LECER:

-TEST:

-SUXESTIÓNS PARA A AULA:

-COMENTARIOS LITERARIOS DE TEXTOS:

-PREPARACIÓN DE CURSOS GALEGO:

-OUTROS:

COLABORACIÓNS:

CURIOSIDADES:

2005-2022
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.