ogalego.eu
Manuel Quiroga, músico galego
Substantivo e adxectivo
Artigo
qr
Foto: Manuel Quiroga, músico galego

ogalego.eu // ogalego.gal son  Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra, catedráticos de L. e Lit. Galega xubilados

ARTIGO


0.-Facer as contraccións necesarias

1.-Encher ocos co artigo


0.-Facer as contraccións necesarias co artigo:

 1. En a ... saída de a ... Alameda bateu con unha ... amiga de a ... infancia por a ... que sempre sentiu un grande agarimo

 2. Traballa con un ... curmán en a ... construción de a ... ponte de o ... tren que pasa por o ... fondo de a ... vila

 3. Ao iren a a ... festa de o ... seu aniversario expuxéronse a as ... críticas de os ... seus inimigos

 4. Xogaban xuntos a a ... billarda, vivían en unhas ... casas próximas e os dous se apaixonaron por o ... mesmo equipo de baloncesto

 5. Está entrando unha borrasca por o ... norte de A ... Coruña, dixérono en a ... televisión

 6. Vivía en un ... país afastado, en unha ... cidade bañada por un río de augas claras

 7. Deu con unha ... amiga de a ... infancia en as ... redes sociais mirando en o ... seu móbil

 8. En a ... película de A ... Esmorga recóllense moi ben os ambientes de a ... cidade de as ... Burgas

 9. Iso sae en un ... capítulo de Os ... fillos do mar de Pedro Feijoo, mais non lembro de cal se trata

 10. Naceu en o ... Carballiño, medrou en as ... Pontes e fíxose con un ... traballo en A ... Coruña

Corrección do apartado 0

b) Escoitar o exercicio corrixido:

 


1.- Encher os ocos co artigo correspondente, facendo as contraccións necesarias

AXUDA: teoría artigo

 1. Quero que pintes ... garaxe antes do inverno

 2. O neno ficou sorprendido ao ver que ... leite saía a fío por ... ubre da vaca que estaba muxindo seu tío

 3. Ao chegarmos a aquela curva, tivemos que facer ... viraxe bruscamente para evitarmos ... choque contra ... camión

 4. Levantóuselle ... forte dor de cabeza ao saber que a súa filla quería casar e non tiña ... cartos para lle dar ... dote

 5. Mentres arrolaba ... berce de ... seu neto miraba con desacougo para ... lume que se achegaba ameazadoramente a ... casa desde ... cume de ... monte

 6. ... febre fora provocada por ... farinxite que pillara uns días antes cando agatuñara case espido a ... árbore que estaba diante de ... súa casa

 7. ... aguia é ... ave que percorre o ceo voando e ... anguía móvese sempre por ... auga

 8. Houbo que lle facer ... análise de sangue porque temiamos que tivese ... infección provocada por ... ferida que fora consecuencia de ... couce daquel burro

 9. En ... ponte do Lérez Sara e Lucía Marsán pararon a mirar ... fume que viña de ... fábricas que se vían en ... horizonte

 10. De onde se saca ... mel? Preguntas. Seica ... abellas producen mel e tamén en ... tendas venden mel de flores

 11. Dáballe tanto noxo ... sangue, que despois de ver aquel accidente estivo un bo anaco limpando ... cuspe en ... pano de man

 12. En ... cárcere de ... miña vila había ... personaxe que suscitaba a curiosidade de todos ... veciños: cando calquera persoa pasaba por debaixo de ... súa fiestra sempre lle facía ... sinal de que gardase silencio

 13. Non permitas que ... teu fillo colla ... costume de meter ... dedo en ... nariz

 14. Ao baixar de... barco, meteu o peixe en ... paxe e despois de facer ... viaxe ata ... cidade conseguiu vendelo todo pregoándoo por ... as rúas

 15. ... orixe de ... orde de desaloxamento non se sabe cal foi, mais ninguén discutiu ... súa oportunidade

 16. Hai que engraxar ... engrenaxe desa maquinaria, porque renxe moito ao poñela en funcionamento

 17. Gustaríame que me fixeses ... labor: ir mercar ... cal para pintar ... teito dese cuarto antes da festa

 18. Sempre souben que ... teu irmán tiña ... arte especial para facer ... augardente de herbas

 19. ... riso de Helena é entrañábel, é case tan atraente como ... sorriso de Raquel

 20. Todos eses teus problemas teñen ... orixe, con seguridade, en ... túa teima por te peiteares sempre a ... moderna

 21. Xa sei que ... cor azul non lle gusta máis que ... cor verde, mais iso non é razón para que toda ... súa roupa sexa unicolor

 22. Necesitei que me puxesen ... vendaxe na man porque a escordei onte mentres facía ximnasia en ... colexio

 23. Todos a ... abordaxe!, berrou ... capitán de .. barco a ... tempo que el xa comezaba a correr

 24. Mira ... plumaxe desas pombas: cada unha ten ... cor diferente, nunca antes vira semellante variedade

 25. En ... última asemblea decidiuse por unanimidade darlle ... homenaxe a ... noso vello profesor de galego

 26. Ofendeuse a causa de ... énfase que ... seu parente puña en defender perante el ... seu maior inimigo

 27. ... eclipses de Sol e Lúa son fenómenos que se producen moi esporadicamente

a) Corrección do apartado 1

b) Escoitar o exercicio corrixido:

 


2.- Responder á pregunta onde vai el?
Por exemplo, vai en Lugo, vai na Coruña

Italia - Londres - África - Irán - Roma - Arxentina - Rúa de Petín - Uruguai - Pontes da García Rodríguez- Padrón- Barco de Valdeorras - Galicia - Chile - Lisboa - Guinea- Pobra do Caramiñal - Venezuela - Brasil- Pobra de Trives - Xapón- Porto- Ferrol

Carballiño - Coimbra- Francia - Ribeira - China- Monforte - Canadá - Arabia - Países Baixos - Canarias - Porriño - Cataluña - Filipinas - España - Limia - Ortigueira - Perineos - Suíza - París - Marrocos - Toxa - Rusia

Perú - Exipto - Cairo - India - Caldas de Reis - Chantada - Amazonia - Ordes - Guarda - Buenos Aires - Peares - Santa Comba - Estrada - Viveiro - Cebreiro - Fonsagrada - Mariñas - Melide - Incio - Pontenova - Carballo - Foz

Corrección do apartado 2

2005-2022
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.