A Basilio ÁlvarezSolpor, Luís Amado Carballo Manifesto "Máis alá!"
 

Xesús Santos

O poeta rianxeiro Xesús Santos diante da casa na que viviu Manuel Antonio

Constantino Candeira

De catro a catro. Follas sen data dun diario de abordo. Manuel Antonio


Dedicatoria: Ao capitán D. Augusto Lustres Rivas, ca lembranza das navegacións feitas ao par (explicación da dedicatoria)


Explicación do título e do subtítulo


Poemas comentados para alumnado de ogalego.eu:

-Intencións

-A fragata vella

Travesía

-Os cóbados no varandal

-Sos

-...Ao afogado

-Guarda de 12 a 4

-Recalada

-Navy Bar

-Balada do pailebote branco

-O cartafol do vento

-Lied onhe Wörte

-A estrela descoñecida

-Calma de 6 a 8

-Descoberta

-Lecer

-S.O.S.

-Ao reverso da noite

-Adeus


Mar: aparece 20 veces no libro, vela/s: 15 veces, mesmo/a: 14, sol: 11, estrela/s: 11, ronsel: 9, mariñeiro: 7, barco: 7, adeus: 7, sempre: 5, velamio: 4, naufraxo: 4 (palabras clave no libro)


-En 1928 escribiu Otero Espasandín: De catro a catro é a rebelión dun mar non visto aínda por ninguén. Un mar puro sen ribeiras nin costas, perdido entre as constelacións.

-Débedas nos comentarios con: Ricardo Carballo Calero, Xosé Ramón Pena, Román Raña, Xosé Luís Axeitos, Claudio Rodríguez Fer, Manuel Castelao ...

-Na literatura catalá o poeta Joan Salvat-Papasseit ten moitas semellanzas con Manoel Antonio


facsimil

facsimil1

Seguimos esta edición facsímil do libro (e tamén a orde dos poemas que figura no facsímil no índice final)


Algunhas outras edicións:

-Portada Edición Ed. Nós

-Portada Edición de Xosé Ramón Pena e Anxo Glez. Guerra

-Portada Edición de García Sabell

-Portada Edición da Ed. Galaxia

-Portada da edición de Follas Novas

-Portada da edición de Román Raña

-Portada da edición de Xosé Luís Axeitos

-Portada do estudo de Manuel Castelao


Todos os poemas están perfectamente explicados por Manuel Castelao en Manoel-Antonio De catro a catro, Laiovento, 2010


O Museo Manuel Antonio na súa casa de Rianxo abriu en marzo de 2011. Foto 1. Foto 2. Información


Homenaxe en 1960 a Manuel Antonio en Rianxo: Xesús Santos (cedeu as imaxes), Celso Emilio Ferreiro, Faustino Rei Romero, XM Alvarez Blázquez etc.

Rianxo

 

Rianxo

Rianxo

2005-2022