Test sobre 30 imaxes da nosa cultura

Feito con HotPotatoes6 por Anxo G.G. e Vitoria O.V.
www.ogalego.eu // www.ogalego.gal