Indice de Exercicios
Manuel Lourenzo González, amigo de ogalego.eu
Lit. Galega do S. XX e Act. 2º Bach
Manuel María
qr
Foto: Manuel Lourenzo González, escritor galego

Relato comentado para alumnado de Literatura Galega por Anxo González Guerra // Vitoria Ogando Valcárcel -ogalego.eu // ogalego.gal-

Annabel Lee, E. A. Poe: Annabel Lee

O xardín das pedras flotantes, Manuel Lourenzo González, 2008. A protagonista chámase Anabel e o autor confesou na presentación do libro que o nome é unha homenaxe ao poema de E. A. Poe que é un dos seus preferidos.

Pódese facer unha actividade aproveitando este poema e o coñecemento das linguas do alumnado, ideal para a materia de Literatura universal.

1.- Lectura en silencio do poema (explicación).

VERSIÓN LIBRE EN GALEGO:

ANNABEL LEE *
(de Edgar Allan Poe)


Hai xa moitos e moitos anos,
vivía nun  reino a carón do mar
unha meniña que, como ben sabedes,
se chamaba Annabel Lee.
Ela vivía sen outro pensamento
que quererme e ser querida por min.

Eu era un neno e ela era unha nena
neste reino ao pé do mar.
Mais queriámonos cun amor verdadeiro e total
Eu e a miña Annabel Lee,
un amor tan poderoso que os serafíns do ceo
nolo envexaban, a ela e mais a min.

E esa foi la razón pola que, hai xa ben tempo,
nese reino a carón do mar,
un aire descendeu dunha nube, e conxelou
a miña preciosa Annabel Lee.

De xeito que os seus pais viñeron e levárona
para afastala, moi lonxe de min
para pechala nun sartego,
neste reino a carón do mar.

Os anxiños  que no ceo non tiñan tal felicidade
 envexábannos a nosa ledicia a ela e mais a min.
Velaquí porque (como saben todos
neste reino xunto ao mar)
que o vento saíu de noite dunha nube,
conxelando e matando a miña Annabel Lee.

Mais o noso amor era máis forte que o amor
daqueles que teñen máis anos ca nós;
de moitos que son máis sabios ca nós;
e nin os anxos do ceo alá enriba
nin os demos dos abismos do mar
poderán afastar nunca a miña alma da alma
da fermosa Annabel Lee.

Xamais reloce a Lúa sen traerme lembranzas
da fermosa Annabel Lee;
e cando as estrelas acordan, vexo brillar os ollos
da bela Annabel Lee;
e así paso longas noites deitado á beira
da miña querida, —o meu anxo, a miña vida e a miña compañeira,—
que está no seu sepulcro, ao pé do mar,
deitada na beiramar queixosa.

VERSIÓN ORIXINAL

ANNABEL LEE
(de Edgar Allan Poe)

It was many and many a year ago,

   In a kingdom by the sea,

That a maiden there lived whom you may know                 

   By the name of Annabel Lee;

And this maiden she lived with no other thought              

   Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,

   In this kingdom by the sea,

But we loved with a love that was more than love,

   I and my Annabel Lee;

With a love that the wing'd seraphs of heaven                   

   Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,

   In this kingdom by the sea,

A wind blew out of a cloud, chilling                 

So that her highborn kinsmen came                  

   And bore her away from me,

To shut her up in a sepulchre        

   In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in heaven,

   Went envying her and me;

Yes! that was the reason (as all men know,

   In this kingdom by the sea)

That the wind came out of the cloud by night,

   Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love                

   Of those who were older than we,

   Of many far wiser than we;

And neither the angels in heaven above,

   Nor the demons down under the sea,

Can ever dissever my soul from the soul         

   Of the beautiful Annabel Lee:

For the moon never beams, without bringing me dreams  

   Of the beautiful Annabel Lee;

And the stars never rise, but I feel the bright eyes             

   Of the beautiful Annabel Lee;

And so, all the night-tide, I lie down by the side                

Of my darling - my darling - my life and my bride,

   In her sepulchre there by the sea,

   In her tomb by the sounding sea.

2.- Utilizando you tube escoitar o poema en inglés (para gozar do ritmo e a música do Titánic do recitado). Ou escoitalo cantado en voz masculina ou feminina. Mesmo por Joan Baez

Unha animación do poema, feita por alguén co famoso xogo dos Sims

3.- Escoitar a versión en español de Radio Futura ou Enrique Bunbury ou SED

4.- Ler a versión ao portugués feita por Fernando Pessoa (recreando a rima, o ritmo...)

ANNABEL LEE
(de Edgar Allan Poe)

Foi há muitos e muitos anos já,
Num reino de ao pé do mar.
Como sabeis todos, vivia lá
Aquela que eu soube amar;
E vivia sem outro pensamento
Que amar-me e eu a adorar.

Eu era criança e ela era criança,
Neste reino ao pé do mar;
Mas o nosso amor era mais que amor --
O meu e o dela a amar;
Um amor que os anjos do céu vieram
a ambos nós invejar.

E foi esta a razão por que, há muitos anos,
Neste reino ao pé do mar,
Um vento saiu duma nuvem, gelando
A linda que eu soube amar;
E o seu parente fidalgo veio
De longe a me a tirar,
Para a fechar num sepulcro
Neste reino ao pé do mar.

E os anjos, menos felizes no céu,
Ainda a nos invejar...
Sim, foi essa a razão (como sabem todos,
Neste reino ao pé do mar)
Que o vento saiu da nuvem de noite
Gelando e matando a que eu soube amar.

Mas o nosso amor era mais que o amor
De muitos mais velhos a amar,
De muitos de mais meditar,
E nem os anjos do céu lá em cima,
Nem demônios debaixo do mar
Poderão separar a minha alma da alma
Da linda que eu soube amar.

Porque os luares tristonhos só me trazem sonhos
Da linda que eu soube amar;
E as estrelas nos ares só me lembram olhares
Da linda que eu soube amar;
E assim 'stou deitado toda a noite ao lado
Do meu anjo, meu anjo, meu sonho e meu fado,
No sepulcro ao pé do mar,
Ao pé do murmúrio do mar.

Fernando Pessoa

Mesmo se pode aproveitar a rede para o recitado en portugués.
Pero é moito mellor escoitar o recitado por un portugués

5.- Comparar cunha versión en francés collida de internet

6.- Comparar as versións TODAS

7.- Comentario literario do tema.

8.- Antes ou despois ler a novela de Manuel Lourenzo

2005-2019