Test de ortografía do galego 1: tiles 1

Feito con HotPotatoes6 por Anxo GG e Vitoria OV
www.ogalego.eu