ogalego.eu
Amancio Prada, homenaxe de ogalego.eu
Terra, Tanxugueiras
Letras de cantigas
qr
Foto: Celia Díaz, escritora e amiga de ogalego.eu

ogalego.eu // ogalego.gal son Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra
Catedráticos de Lingua Galega e Lit. xubilados

Aprendendo con exercicios de kahoot

1. Cultura galega: cultura, Terra (Tanxugueiras)

2. Lingua galega: xénero, pronome persoal, acentuación, vogais abertas-fechadas, fraseoloxía

3. Literatura galega: Xela Arias, Carballo Calero, Delgado Gurriarán, Fernández del Riego, Literatura medieval


1. Cultura galega


kahoot

1.1 Cultura


Tanxugueiras

1.2 Terra: Tanxugueiras


2. Lingua galega


Xénero

2.1.1 O xénero do substantivos - 1


Xénero2

2.1.2 O xénero dos substantivos - 2


te-che1

2.2.1 Pronome persoal: te - che 1


te-che2

2.2.2 Pronome persoal: te - che 2


te-che3

2.2.3 Pronome persoal: te - che 3


llelo-llo

2.2.4 Pronome persoal: llo(s)-lla(s) // llelo(s)-llela(s)


2.2.5 Función sintáctica dos pronomes persoais


Pronome átono

2.2.6 Colocación do pronome átono


Colocación

2.2.7 Pronomes átonos


Acentos

2.3.1 Acentuación


Acentos 2

2.3.2 Regras de acentuación


Abertas e pechadas

2.4.1 Vogal aberta e pechada en formas verbais


Alternancia

2.4.2 Abertura vocálica


Frases

2.5 Fraseoloxía


3. Literatura galega


 

Xela Arias

3.1.1. Xela Arias. A súa vida.

3.1.2. Xela Arias. A súa obra.


Carvalho

3.2 Ricardo Carvalho Calero


Florencio Delgado

3.3.1 Florencio Delgado Gurriarán I: vida


Florencio Delgado

3.3.2 Florencio Delgado Gurriarán II: obra


Del Riego

3.4.1 Fernández del Riego I: Vida


Libro del Riego

3.4.2 Fernández del Riego II: Obra


Medieval

3.5.1. Literatura medieval: marco xeral


Amigo

3.5.2. Literatura medieval: Cantiga de amigo


Amor

3.5.3. Literatura medieval: Cantiga de amor


Escarnio

3.5.4. Literatura medieval: Cantiga de escarnho e maldicer


Cantigas

3.5.5. Literatura medieval: Cantigas de Santa María


2005-2022