casa
Pascual Veiga, creador da música do noso himno
Teoría lingua galega
Suxestións traballos
qr
Foto: Pascual Veiga, músico galego

ogalego.eu // ogalego.gal son  Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra, catedráticos de L. e Lit. Galega xubilados

0. Terra, Tanxugueiras

 

1.- Aproveitamento da música nas clases de lingua de 1º e 2º ESO.

Ábrese un foro na aula virtual (ou similar) onde o alumnado vai subindo vídeos da súa música preferida. De entrada cada alumno só pode subir un vídeo mais se hai poucos voluntarios poderá subir varios.

Seguindo a orde de aparición no foro vanse proxectando os vídeos no canón para toda a clase en diferentes momentos. Mentres van entrando, sé é a 1ª hora ou despois dos períodos de lecer; mentres recollen se é a última hora ou hai que retirar os portátiles Abalar.

Ao final do trimestre faise unha votación para escoller o vídeo que máis gustou a todos. O gañador leva un premio. A actividade estará supeditada á boa marcha da clase na materia e ten que ser levada a cabo con seriedade.

EXEMPLO:

Ver este vídeo de texto e música sobre Edith Piaf de despois charlar sobre el: opinión sobre a música, resume do contido, opinión sobre a mensaxe, etc.

 

2.- EXERCICIO: músicas do mundo en 4º da ESO

A actividade debe ser voluntariamente escollida ao inicio do curso polo alumnado unha vez explicada polo miúdo e deben participar todos. A orde pode ser por sorteo ou segundo se presenten voluntariamente (premiando algo aos primeiros)

Obxectivos da actividade:

Para o desenvolvemento da actividade cómpre dispor de ordenador, canón e altofalantes.

Exemplo de aparellos usados hai anos

Exemplo de aparellos usados hai menos anos

Exemplos da actividade cando había menos medios:

PRIMEIRO TRIMESTRE 2008-2009

SEGUNDO TRIMESTRE 2008-2009

TERCEIRO TRIMESTRE 2008-2009 e FINAL

ENTREGA DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2007-08

ENTREGA DO SEGUNDO TRIMESTRE 2007-08

ENTREGA DO TERCEIRO TRIMESTRE E FINAL 2007-08

CURSO 2006-2007

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González Guerra, Vitoria Ogando Valcárcel:
Suxestións: ogalego@galicia.com
Licenza Creative Commons
ogalego.eu/ogalego.gal ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.