Ribeira Sacra
Exercicios de morfoloxía en ogalego.eu

Exercicios de lingua para cada un dos apartados:

-Artigo

-Demostrativo

-Posesivo

-Substantivo e adxectivo

-Pronome persoal

-Cuantificadores e identificadores

-Numeral

-Relativo

-Verbo 1: formas

-Verbo 2: varios

-Adverbio

-Preposición

-Conxunción

-Teoría sobre morfoloxía (síntese)


2005-2021