MV Moreno
Encrucillados
Xeroglíficos
qr

Foto: María Victoria Moreno, escritora galega

ogalego.eu // ogalego.gal son  Vitoria Ogando Valcárcel e Anxo González Guerra, catedráticos de L. e Lit. Galega xubilados

XOGANDO COS TABOLEIROS DE DAMAS EN GALEGO


Hai que cubrir (letras sen til) o taboleiro axudándose das pistas ou definicións
As letras erradas quedan marcadas en vermello

Para que o xogo estea completo cómpre cubrir axeitadamente o taboleiro e todas as pistas. Pinchando na interrogación saberemos o resultado (Ben/Mal)

2005-2024