www.ogalego.eu - ogalego@galicia.com

Pseudónimos:
A - B - C - D - E - F -G - H - I - J - K- L- M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Apelidos e nome:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J -K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
qr

Apelidos e nome: pseudónimo/alcume/heterónimo correspondente. Letra R

RÁBADE CASTIÑEIRAS, Xesús
RÁBADE PAREDES, Xesús
RÁBADE Villar, Xesús Abelardo

RAÍDO, José

RAIMÚNDEZ, Alejandro

RAMOS DÍEZ, María Ignacia

RAMÓN E FERNANDEZ-OXEA, Xosé

RAMOS PÉREZ, Ildefonso

REBOREDO, Antonio
REDONDO GARCÍA, Xanhe

REIMUNDE NOREÑA, Ramón

REVERTER, Estanislao

REY BALTAR, Ramón

REY BALBÍS, Francisco
REY GÓMEZ, Manuel
REY GONZÁLEZ, Natalia
REY ROMERO, Faustino

REY RUIBAL, Adolfo

RIBERA LOSADA, Rufino

RIELO CARBALLO, Nicanor

RIGUERA MONTERO, José María

RIO RUBAL, Daniel
RÍOS LISTE, Elisabet

RISCO (Martínez Risco y Agüero), Vicente

RIVADULLA CONDE, Xosé Henrique

RIVAS CRUZ, Xosé Luís

RIVAS BARROS, Manuel

RIVAS DOMÍNGUEZ, Francisco

RODRIGUES FERNANDES, José Ramom

RODRIGUEZ, Elizabeth
RODRIGUEZ, Raquel

RODRÍGUEZ BARREIRO, José María

RODRÍGUEZ BUJÁN, Maximino

RODRÍGUEZ CUNHA, Eduardo A.

RODRÍGUEZ DE BRETAÑA, Roxelio

RODRÍGUEZ DEL BUSTO, Antonio

RODRÍGUEZ DÍAZ, José Manuel

RODRÍGUEZ DÍAZ, Manuel

RODRÍGUEZ ELÍAS, Avelino
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Arancha

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Claudio

RODRÍGUEZ GARCÍA, Luis

RODRÍGUEZ GIRÁLDEZ, Clara Isabel

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Germán

RODRÍGUEZ IGLESIAS, Xosé María

RODRÍGUEZ LEIRA, Ángel

RODRÍGUEZ LÓPEZ, José Ángel

RODRÍGUEZ LOPEZ, José Antonio

RODRÍGUEZ MÍGUEZ, Luís

RODRÍGUEZ MILLARES, Andrés

RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo

RODRÍGUEZ PEÑA, Silvia
RODRÍGUEZ PÉREZ, Concha

RODRÍGUEZ PIÑEIRO, Felipe

RODRÍGUEZ PUENTE, José Manuel

RODRÍGUEZ RAMOS, Manuel

RODRÍGUEZ RIBEIRA, Bernardo

RODRÍGUEZ RIBERA, Bernardo

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Ana Belén
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Ánxela

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Rubén

RODRÍGUEZ SANJURJO, Primitivo

RODRÍGUEZ VARELA, Ramón

RODRÍGUEZ, Jesús

RODRÍGUEZ, Pablo

ROMERO BLANCO, Francisco

ROMERO, Margarita

ROMERO, Santiago

ROZADOS, Francisco

RUBIA BARCIA, Juan

RUBIA BARCIA, Xosé

RUBÍN CARBALLO, José Manuel

RUIBAL, Álvaro