www.ogalego.eu - ogalego@galicia.com

Pseudónimos:
A - B - C - D - E - F -G - H - I - J - K- L- M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Apelidos e nome:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J -K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
qr

Apelidos e nome: pseudónimo/alcume/heterónimo correspondente. Letra M

MACEDO DA SILVA, Fernando
MACHADO ÁLVAREZ, Antonio
MAGARIÑOS SUEIRO, Alfonso
MAGARIÑOS, Julián
MANTEIGA, Luís
MAÑACH COUCEIRO, Eugenio
MARIÑO FERNANDEZ, Manuel Roberto
MÁRQUEZ IGLESIAS, Perfecto
MARTÍN IGLESIAS, Francisco
MARTÍN RODRÍGUEZ, José María
MARTÍN, Xosé Antón
MARTÍNEZ ALLEGUE, Xosé Luís
MARTÍNEZ ALONSO, Carlos
MARTÍNEZ BARBEITO, Carlos
MARTÍNEZ CONDE, Pilar
MARTÍNEZ DE CASTRO, Ovidio
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA, Ángel
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Amador
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Eduardo
MARTÍNEZ LOIRA, Carlos
MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco
MARTÍNEZ MORÁS, Andrés
MARTÍNEZ MORÁS, Marcelino
MARTINEZ OCA, X.M.
MARTÍNEZ SALAZAR, Andrés
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Florencio
MARTÍNEZ, César
MARTÍNEZ, José Antonio
Mascota do Pontevedra CF
MASSÓ BOLÍVAR, Enrique
MATAMORO IRAGO, Eduardo
MATO BOUZAS, Antía
MATO FONDO, Miguel
MATO MATO, Xesús
MAURICIO IGLESIAS, Enrique
MAYÁN RAMOS, Ramón
MEILÁN MARTÍNEZ, Manuel
MÉNDEZ ESPORÍN, Xacinto
MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luís
MERINO GÓMEZ, Samuel
MÍGUEZ BARREIRO, Manuel
MIRA CONS, Alberto
MOIÑO DE LANDROVE, Hipólita
MONDRAGÓN, Martín
MONTAÑA LOUZAO, Xosé
MONTENEGRO SAAVEDRA, Amador
MONTERO DÍAZ, Santiago
MONTERROSO DEVESA-JUEGA, Xosé María
MORALES GODOY, Mª Luz
MORALES, Mª Luz
MOREIRAS COLLAZO, Eduardo
MORENO, María Victoria
MOURE, Salvador
MOURIÑO, Santiago
MOURIÑO CASTRO, Alberto
MOSQUERA PÉREZ
MOSTEIRO GARCÍA, Manuel Antón
MOURIÑO ESTÉVEZ, José
MUÑOZ CASTRO, Rafael Xoán
MURGUÍA, Manuel