www.ogalego.eu - ogalego@galicia.com

Pseudónimos:
A - B - C - D - E - F -G - H - I - J - K- L- M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Apelidos e nome:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J -K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
qr

Apelidos e nome: pseudónimo/alcume/heterónimo correspondente. Letra D

DAPENA LIS, Eduardo
DASILVA, Francisco Javier
DAVILA GOLMAYO, Ignacio
DE CABO REY, Carlota
DE LA IGLESIA, Alfredo
DELGADO GURRIARÁN, Florencio
DELGADO LUACES, Patricio V. Sixto
DÍAZ ARIAS, Isaac
DÍAZ BLANCO, Agustín
DÍAZ DE HERRERA, Gabino
DÍAZ PARDO, Isaac
DÍAZ REY, Francisco
DÍAZ, Carlos
DÍAZ, Melchor
DÍAZ PAN, Manuel
DIESTE GONÇALVES, Rafael
DIESTE, Eduardo
DIOS LÓPEZ, Ventura de
DIOS RODRÍGUEZ, Luís César
DOLDÁN PATIÑO, Estevo
DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara
DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, José
DOTRAS, Juan
DURÁN MOREIRAS, Antonio Segundo
DURÁN VALIÑO, Manuel