www.ogalego.eu - ogalego@galicia.com

Pseudónimos:
A - B - C - D - E - F -G - H - I - J - K- L- M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Apelidos e nome:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J -K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
qr

Apelidos e nome: pseudónimo/alcume/heterónimo correspondente. Letra P

P. PARDO
PALACIO EDREIRA, Francisco
PAN DE SORALUCE, José
PARADA, Alexis
PARADELA CRIADO, Álvaro
PARDO ANDRADE, Manuel
PARDO BAZÁN, Emilia
PARDO ARGÜESO, Manuel María
PARDO VILLAR, Aureliano
PATIÑO REGUEIRA, Antón
PAZ ANDRADE, Valentín
PAZOS VELA-HIDALGO, Pío A.
PAZOS, Xosé María
PEDARAS LORDA, Ramón
PEDREIRA, Javier
PENA, Lois
PENA VILAR, Manuel Ángel
PENZOL, Fermín
PEÑA, Francisco
PEÑA NOVO, Lois
PEÑA SALVADOR, Ramona de la
PEREIRA, Alexandra
PEREIRA, Isaac
PEREIRO, Ignacio
PEREIRO, Óscar
PEREIRO, Xosé Manuel
PÉREZ, Victorino
PÉREZ ÁLVAREZ, Xosé María
PÉREZ ARTIME, Estanislao
PÉREZ DE EGUÍA CASANOVA, Sofía
PÉREZ FERNÁNDEZ, Carmen
PÉREZ FORXÁN, Xosé María
PÉREZ GÓMEZ, Juan José
PÉREZ GONZÁLEZ, Noa
PÉREZ GONZÁLEZ, Roxelio Adolfo
PÉREZ GÜERRA, Ernesto
PÉREZ JÁCOME, Gonzalo
PÉREZ LUGÍN, Alejandro
PEREZ PARALLÉ, Xosé María
PEREZ PEREIRA, Daniel
PÉREZ PÉREZ, Campio
PÉREZ PÉREZ, Manuel
PÉREZ PÉREZ, Xosé Manuel
PÉREZ RIAL, Carlos
PÉREZ SÁNCHEZ, Isabel
PÉREZ SÁNCHEZ, Manuel Antonio
PÉREZ, Francisco
PÉROZO PORTEIRO, Xosé Antón
PEYNÓ, J.
PILLADO RIVADULLA, Francisco
PINO, Daniel
PINTOR, David
PINTOR, José
PINTOS VILLAR, Juan Manuel
PINTOS, Rafael
PIÑEIRO BARREIRO, Francisco
PIÑEIRO GONZÁLEZ, José
PIÑEIRO GROBA, Saturnino
PIÑEIRO GONZÁLEZ, Vicente
PIÑEIRO LÓPEZ, Ramón
PIÑEIRO MARTÍNEZ, Luciano Manuel
PIÑÓN PEÓN, Daniel
PITA ROMERO, Leandro
PLACER LÓPEZ, Camilo
PLACER LÓPEZ, Gumersindo
PONDAL ABENTE, Eduardo
PONTE PEDREIRA, Manuel
PORTEIRO PERZO, X.A.
PORTELA FERNÁNDEZ, Elías
PORTO, Xosé
PORTO REY, Francisco
POUSA ANTELO, Avelino
PRADO RODRÍGUEZ, Xavier
PREGRO, Ismael
PRESA ESMERODE, Moisés da
PRIETO COMESAÑA, Manuel Juan Francisco del Cristo de la Victoria.
PRIETO SEIJO, David
PUENTE CARRACEDO, Eduardo
PUGA PARGA, Manuel María