ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 9: Sinalar os substantivos, adxectivos e verbos que faltan en cada familia léxica


SUBSTANTIVO

ADXECTIVO

VERBO

venda

vendíbel

vender

ofensa

ofensivo

ofender

sentimento

sentimental

sentir

favor

favorábel, favorito

favorecer

testemuña

testemuñal

testemuñar

voo

voante, voador

voar

morriña

morriñento

amorriñar

actividade

activo

activar

recendo

recendente

recender

conquista

conquistábel, conquistador

conquistar

estudo

estudoso

estudar

división

divisíbel

dividir

vinda

vindeiro

vir

pertenza

pertencente

pertencer

toque

tocante

tocar

aflición

aflito

aflixir

viaxe

viaxeiro

viaxar

acuse, acusación

acusador

acusar

multiplicación

multiplicador, multiplicativo

multiplicar

conversa

conversador

conversar

movemento

movíbel

mover

diverxencia

diverxente

diverxer

profanación

profano

profanar

corte

cortante, cortador

cortar

respiración

respirábel

respirar

custo

custoso

custar

mudanza

mudábel

mudar

atracción

atractivo

atraer

torcedura

torto

torcer

suxeito

suxeitador

suxeitar

xemido

xemente

xemer

choro

choroso

chorar

prohibición

prohibitivo

prohibir

obriga

obrigatorio

obrigar

semellanza

semellante

semellar

confluencia

confluente

confluír

suposición

suposto

supor, supoñer

navegación

navegábel

navegar

obediencia

obediente

obedecer

vida

vital, vivo

vivir

ocorrencia

ocorrente

ocorrer

argallada

argallante, argalleiro

argallar

lama

lamacento

enlamar

afogamento, afogo

afogadizo

afogar

larpeirada, larpada

larpeiro

larpar

SUBSTANTIVO

ADXECTIVO

VERBO

venda

ofensivo

sentir

favor

testemuñal

voar

morriña

activo

recender

conquista

estudoso

dividir

vinda

pertencente

tocar

aflición

viaxeiro

acusar

multiplicación

conversador

mover

diverxencia

profano

cortar

respiración

custoso

mudar

atracción

torto

suxeitar

xemido

choroso

prohibir

obriga

semellante

confluír

suposición

navegábel

obedecer

vida

ocorrente

argallar

lama

afogadizo

larpar

 

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com