ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 10: Sinalar o significado correcto das seguintes palabras


 1. Acender: facer movementos coas mans; prender; subir; ulir ben

 2. Almorzo: primeira comida do día; comida do mediodía; irmán máis vello; que non anda dereito.

 3. Adega: cousa que non é doce; mestura de cousas; lugar onde se garda o viño; pelo que sae nun gran.

 4. Andazo: persoa que anda moito; epidemia leve; animal mariño; anaco.

 5. Año: conxunto de doce meses; cu; feixe; fillo da ovella.

 6. Bébedo: persoa que bebeu moito; alimento líquido; substancia velenosa; persoa que vive preto.

 7. Bocoi: boi grande; pipa de viño; xerra; porco pequeno.

 8. Cervexa: cría do cervo; cereixa; bebida feita de cebada; moble de cociña.

 9. Coiro: pel dun animal; parte dunha árbore; que ten o pelo moi claro; coidado.

 10. Costeleta: costela con carne adherida; cesta pequena; cousa moi cara; casa situada nunha costa.

 11. Desacougo: que non ten traballo; intranquilidade; tolería; descanso.

 12. Envexa: que volve a ver; teima; unha das faces da moeda; desgusto ante o éxito alleo.

 13. Esfameado: famoso; esfarrapado; famento; asustado.

 14. Estrada: lugar por onde se entra; vía pública; rúa; demora.

 15. Fiestra: xanela; reunión de celebración; fenda; ave fabulosa.

 16. Lambetada: labazada; lagoa; lámpada; lambonada.

 17. Louza: pedra plana; tipo de barro cocido de cor branca; tola; cousa pequena.

 18. Luar: marchar; sitio; luz da lúa; atar.

 19. Mágoa: auga que se bota polos ollos; mancha; balea; tristura.

 20. Manteiga: substento; bebida con azucre; substancia que se obtén batendo a tona do leite; parte do carro.

 21. Noxo: que nos pertence; repugnancia; lixo; que non é vello.

 22. Parrulo: pequeno; parvo; conxunto de nubes; ave acuática.

 23. Pendurar: prender alto; durar moito; acabar axiña; agachar.

 24. Pulo: rumor infundado; fillo da galiña; salto; caramelo.

 25. Saudade: acto de saudar; ausencia de enfermidades; salvación; lembranza triste.

 26. Sona: sono moi grande; fama; pano para limpar o nariz; campá.

 27. Vasoira: que non está chea; lugar onde se gardan vasos; vara longa e estreita; obxecto que serve para varrer.

 28. Vermello: encarnado; verme pequeno; semellante a verde; pequena estrela.

 29. Viúvo: que ten vida; camiño curto; home a quen lle morreu a muller; prenda de vestir.

 30. Xenro: marido da filla; vaso cunha á; cadeira grande; querido.

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com