ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 9. Ortografía: h

 1. herba

 2. horta

 3. inchar

 4. illa

 5. hoxe

 6. arrolar

 7. ata

 8. alcohol

 9. ovo

 10. hospedaxe

 11. deshonrar

 12. irmá

 13. ollar

 14. prohibir

 15. esquío

 16. espir

 17. harmonía

 18. ombreiro

 19. Henrique

 20. orfo

 21. ermida

 22. Helena

 23. inhumano

 24. coherente

 25. inchazón

 26. embigo

 27. vehículo

 28. encetar

 29. óso

 30. ermo

 31. encher

 32. velaí

 33. harmónica

 34. ourizo

 35. herdar

 36. home

 37. baía

 38. harpía

 39. hernia

 40. hidra

 41. hucha

 42. arpón

 43. hendecasílabo

 44. emporio

 45. úmero

 46. achar

 47. prohibición

 1. ..erba

 2. ..orta

 3. ..inchar

 4. ..illa

 5. ..oxe

 6. a..í

 7. ..arrolar

 8. ..ata

 9. alco..ol

 10. ..ovo

 11. ..ospedaxe

 12. des..onrar

 13. ..irmá

 14. ..ollar

 15. pro..ibir

 16. ..esquío

 17. ..espir

 18. ..armonía

 19. ..ombreiro

 20. ..enrique

 21. ..orfo

 22. ..ermida

 23. ..elena

 24. in..umano

 25. co..erente

 26. ..inchazón

 27. ..embigo

 28. ve..ículo

 29. ..encetar

 30. ..óso

 31. ..ermo

 32. ..encher

 33. vela..í

 34. ..armónica

 35. ..ourizo

 36. ..erdar

 37. ..ome

 38. ba..ía

 39. ..arpía

 40. ..ernia

 41. ..idra

 42. ..ucha

 43. ..arpón

 44. ..endecasílabo

 45. ..emporio

 46. ..úmero

 47. ..achar

 48. pro..ibición

»Ortografía
»Exercicio seguinte

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2022
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com