ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 12. Ortografía: s/x


 1. exclamar

 2. excomuñón

 3. éxito

 4. esbozo

 5. escabroso

 6. extirpar

 7. esquivar

 8. espera

 9. esforzo

 10. esgrimir

 11. excursión

 12. expresión

 13. exterior

 14. esbirro

 15. esaxerar

 16. exceder

 17. esvelto

 18. explicación

 19. escravo

 20. escada

 21. existir

 22. exhumar

 23. estalar

 24. estima

 25. extraer

 26. específico

 27. expedición

 28. esgotar

 29. espeso

 30. escama

 31. excentricidade

 32. excremento

 33. exame

 34. esmola

 35. expirar

 36. esquema

 37. éxtase

 38. extremo ou estremo

 39. escaiola

 40. especular

 41. escaldar

 42. escaravello

 43. estender

 44. escusa

 45. extinguir

 46. experiencia

 47. experimento

 48. esfolar

 49. esófago

 50. escarmento

 51. escoller

 52. extravagante

 53. espírito

 54. estraño

 55. extintor

 56. exportar

 57. expresivo

 58. espallar

 59. estranxeiro

 60. esixencia

 1. e...clamar

 2. e..comuñón

 3. é..ito

 4. e..bozo

 5. e..cabroso

 6. e..tirpar

 7. e..quivar

 8. e..pera

 9. e..forzo

 10. e..grimir

 11. e..cursión

 12. e..presión

 13. e..terior

 14. e..birro

 15. e..a..erar

 16. e..ceder

 17. e..velto

 18. e..plicación

 19. e..cravo

 20. e..cada

 21. e..istir

 22. e..humar

 23. e..talar

 24. e..tima

 25. e..traer

 26. e..pecífico

 27. e..pedición

 28. e..gotar

 29. e..peso

 30. e..cama

 31. e..centricidade

 32. e..cremento

 33. e..ame

 34. e..mola

 35. e..pirar

 36. e..quema

 37. é..tase

 38. e..tremo

 39. e..caiola

 40. e..pecular

 41. e..caldar

 42. e..caravello

 43. e..tender

 44. e..cusa

 45. e..tinguir

 46. e..periencia

 47. e..perimento

 48. e..folar

 49. e..ófago

 50. e..carmento

 51. e..coller

 52. e..travagante

 53. e..pírito

 54. e..traño

 55. e..tintor

 56. e..portar

 57. e..presivo

 58. e..pallar

 59. e..tran..eiro

 60. e..i..encia

»Ortografía
»Exercicio seguinte

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com