ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 8. O verbo 2. Participio


  1. limpo: limpar, limpado

  2. canso: cansar, cansado

  3. farto: fartar, farto

  4. comesto: comer, comido

  5. espertado: espertar, esperto

  6. escolleito: escoller, escollido

  7. sospeito: sospeitar, sospeitado

  8. chocado: chocar, choco

  9. gastado: gastar, gasto

  10. suxeitado: suxeitar, suxeito

  11. moído: moer, mudo/mundo

  12. nado: nacer, nacido

  13. collido: coller, colleito

  14. acendido: acender, aceso

  15. prendido: prender, preso

  16. torto: torcer, torcido

  17. envolto: envolver, envolvido

  18. pago: pagar, pagado

  19. murchado: murchar, murcho

  20. retorcido: retorcer, retorto

  21. soltado: soltar, solto

  22. recollido: recoller, recolleito

 

»Verbo 2
»Exercicio seguinte
ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2022
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com