ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 8. O verbo 2. Participio


 1. limpo: limpar, limpado

 2. canso: cansar, cansado

 3. farto: fartar, farto

 4. comesto: comer, comido

 5. espertado: espertar, esperto

 6. escolleito: escoller, escollido

 7. sospeito: sospeitar, sospeitado

 8. chocado: chocar, choco

 9. gastado: gastar, gasto

 10. suxeitado: suxeitar, suxeito

 11. moído: moer, mudo/mundo

 12. nado: nacer, nacido

 13. collido: coller, colleito

 14. acendido: acender, aceso

 15. prendido: prender, preso

 16. torto: torcer, torcido

 17. envolto: envolver, envolvido

 18. pago: pagar, pagado

 19. murchado: murchar, murcho

 20. retorcido: retorcer, retorto

 21. soltado: soltar, solto

 22. recollido: recoller, recolleito

 

»Verbo 2
»Exercicio seguinte
ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com