ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 5. Substantivo e adxectivo: plural


locais

fusís

trens

os paraugas

áxiles

rapaces

miles

útiles

amábeis

lobos

ruíns

os gardacostas

multicolores

os quebranoces

xirasoles

cabalos do demo

leis

estrelas de mar

sapoconchos

porcos teixos

decretos lei

xardíns

tales

animais

cafés

lenzos

os oasis

pitas do monte

álbums

vacalouras

anoraks

icebergs

local

fusil

tren

paraugas

áxil

rapaz

mil

útil

amábel

lobo

ruín

gardacostas

multicolor

quebranoces

xirasol

cabalo do demo

lei

estrela de mar

sapoconcho

porco teixo

decreto lei

xardín

tal

animal

café

lenzo

oasis

pita do monte

álbum

vacaloura

anorak

iceberg

dólares

as

plurais

cores

cónsules

os venres

gardas civís

peles

cans

pobres

fieis

verdades

asistentes

cruces

bos

toneis

os luns

réptiles

señores

países

crus

galego-portugueses

cales

túneles

lambóns

españois

mandís

pereiras

soles

vagalumes

tests

pubs

dólar

a

plural

cor

cónsul

venres

garda civil

pel

can

pobre

fiel

verdade

asistente

cruz

bo

tonel

luns

réptil

señor

país

cru

galego-portugués

cal

túnel

lambón

español

mandil

pereira

sol

vagalume

test

pub

exalumnos

fáciles

reis

aneis

dolmens

uns

xudeus

baúis

nós

cartafoles

caracois

hoteis

algúns

bocois

azuis

fiábeis

israelís

proxectís

motores

os clímax

civís

us

anciáns

dores

meles

os tórax

xentís

ollomoles

os lapis

os prismáticos

tándems

os dúplex

exalumno

fácil

rei

anel

dolmen

un

xudeu

baúl

cartafol

caracol

hotel

algún

bocoi

azul

fiábel

israelí

proxectil

motor

clímax

civil

u

ancián

dor

mel

tórax

xentil

ollomol

lapis

prismáticos

tándem

dúplex

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com