ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 2: Indicar os adxectivos correspondentes aos seguintes substantivos


noxento

atmosférico

balorento

dental

arbóreo

cabalar

labial

hospitalario

nominal

marabilloso

proveitoso

queixoso

cincento

febril

medicinal

semanal

sombrío, sombrizo

xeitoso

enredoso, enredante

famoso

maquinal

marzal

material

caseiro

fotográfico

gasoso

neboento

froiteiro

catarral, catarroso

temporal

idiomático

telefónico

tormentoso

normal

velenoso

numeral

barroso, barrento

perigoso

lingual

gomoso

metálico

raposeiro

famento, famélico, esfameado

cornudo, córneo

provincial

porcino

marisqueiro

frontal

traballoso

invernal

bretemoso

teimoso, teimudo

persoal

medroso, medoñento

riseiro, risoño

saboroso

mundial

corporal, corpóreo

costeiro

caloroso

familiar

mentireiro, mentirán

primaveral

instrumental

cheiroso, cheirento

respectuoso

métrico

fariñento, fariñudo, fariñeiro

momentáneo

preguizoso, preguiceiro

outonal

superficial

ruidoso

ventoso

mortal

borrallento, borralleiro

verdadeiro

carnoso, cárnico

vaidoso

vehicular

sedento, asedado

parroquial

 

 

noxo

atmosfera

balor

dente

árbore

cabalo

labio

hospital

nome

marabilla

proveito

queixa

cinza

febre

medicina

semana

sombra

xeito

enredo

fama

máquina

marzo

materia

casa

fotografía

gas

néboa

froita

catarro

tempo

idioma

teléfono

tormenta

norma

veleno

número

barro

perigo

lingua

goma

metal

raposo

fame

corno

provincia

porco

marisco

fronte

traballo

inverno

brétema

teima

persoa

medo

riso

sabor

mundo

corpo

costa

calor

familia

mentira

primavera

instrumento

cheiro

respecto

metro

fariña

momento

preguiza

outono

superficie

ruído

vento

morte

borralla

verdade

carne

vaidade

vehículo

sede

parroquia

 

 

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com