»Fonética e fonoloxía
»Exercicio 1

Exercicio 4. Fonética e fonoloxía: fonemas


1. Quen vén hoxe?

/k/:consoante, oclusiva, velar, xorda
/ɛ/: vogal, anterior, media aberta
/n/: consoante, nasal, alveolar (velar)

/b/: consoante, oclusiva, bilabial, sonora
/ɛ/: vogal,anterior, media aberta
/n/:consoante, nasal, alveolar (velar)

/o/: vogal, posterior, media pechada
/∫/: consoante, fricativa, palatal, xorda
/e/: vogal, anterior, media

2. Mañá chove seguro

/m/:consoante, nasal, bilabial, sonora
/a/: vogal, central, aberta
[ɲ]:consoante, nasal, palatal, sonora
/a/: vogal, central, aberta

/t∫/: consoante, africada, palatal, xorda
/ɔ/: vogal, posterior, media aberta
/b/:consoante, oclusiva, bilabial, sonora
/e/: vogal, anterior, media

/s/: consoante, fricativa, alveolar, xorda
/e/: vogal, anterior, media
/g/: consoante, oclusiva, velar, sonora
/u/: vogal, posterior, pechada
/ɾ/: consoante, golpeada, alveolar
/o/: vogal, posterior, media

3. Unha guerra feroz

/u/: vogal, posterior, pechada
/ŋ/: consoante, nasal, velar, sonora
/a/: vogal, central, aberta

/g/: consoante, oclusiva, velar, sonora
/ɛ/: vogal, anterior, media aberta
/r/: consoante, vibrante, alveolar
/a/: vogal, central, aberta

/f/: consoante, fricativa, labiodental, xorda
/e/: vogal, anterior, media
/ɾ/: consoante, golpeada, alveolar
/ɔ/: vogal, posterior, media aberta, tónica
/θ/: consoante, fricativa, interdental, xorda

 

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com