»Fonética e fonoloxía
»Exercicio 2

Exercicio 1. Fonética e fonoloxía: Indicar as abertas e pechadas


En vermello as abertas

toca: do verbo tocar

toca: que lle falta unha man

pega: do verbo pegar

pega: paxaro

fora: tiña sido

fóra: na parte exterior

roda: especie de sacho

roda: dá voltas; peza circular

abella: a que produce mel

avella: do verbo avellar

oso: animal plantígrado

óso: parte do corpo

polo/polo: o norte ou sur

polo: galo

bola: de pan

bóla: esfera

ves: do verbo ver

vés: do verbo vir

pe: letra

: extremidade inferior

mollo: presente de mollar

mollo: feixe

rego: cal, suco

rego: presente de regar

besta: animal

besta: arma

corda: asisada

corda: cordel

podo: do verbo poder

podo: do verbo podar

corvo: paxaro

corvo: que ten curva

mes: parte do ano

mes: cereais

choro: do verbo chorar

choro: pranto, salouco

présa: rapidez

presa: prendida ou manchea

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2019
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com