»Fonética e fonoloxía
»Exercicio 4

Exercicio 3. Fonética e fonoloxía: ditongos e tritongos


  1. Á beira do río non te deites, que hai moita lentura e poderías pillar unha doenza.
  2. Luís saíu moi cedo á rúa e topou coa curmá de Matías.
  3. Cambiou de música e constituíu a maior gaiteirada diúrna do Paraguai.
  4. Partiu como puido toda a leña do souto aínda que non tiña experiencia.

ditongo decrecente

ditongo crecente

tritongo

 

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com