Anxo González Guerra // Vitoria Ogando Valcárcel -ogalego.eu // ogalego.gal

DESVIACIÓNS DA LINGUA ESTÁNDAR. Solucións exercicio 6


 1. Hiperenxebrismo ou dialectalismo por ovella. (ouvella)
 2. Castelanismo por coitelo. (cuchilo)
 3. Castelanismo por pegañento. (pegaxoso)
 4. Hiperenxebrismo por ambiente. (ambente)
 5. Vulgarismo por cuestión. (custión)
 6. Castelanismo por chan. (solo)

 

 1. Arcaísmo por título. (tiduo)
 2. Vulgarismo por corazón. (corazonhe)
 3. Arcaísmo por acontecer. (acontescer)
 4. Castelanismo por mollo ou monllo. (manoxo)
 5. Hiperenxebrismo por divino. (diviño)
 6. Hiperenxebrismo por altura. (outura)

 

 1. Castelanismo por ameazar. (amenazar)
 2. Vulgarismo por número. (númaro)
 3. Vulgarismo por ignorante. (inorante)
 4. Arcaísmo por perecer.(perescer)
 5. Hiperenxebrismo por clarificar. (crarificar)
 6. Vulgarismo por aprender. (adeprender)

 

2005-2024