ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 3. O verbo 2. Pretérito de subxuntivo


 1. Se o soubésemos antes, xa non viriamos.

  1. Se o (SABER)... antes, xa non viriamos.

 2. Non chegaba aínda que se puxese/puxera de pé.

  2. Non chegaba aínda que se (PÓR)... de pé.

 3. Dixo que fora xa alí varias veces.

  3. Dixo que (IR)... xa alí varias veces.

 4. Contáronme que dixera cousas moi interesantes.

  4. Contáronme que (DICIR)... cousas moi interesantes.

 5. Cando os colleron xa se introduciran na fraga.

  5. Cando os colleron xa se (INTRODUCIR)... na fraga.

 6. Por moitos cartos que tivesen non o poderían pagar.

  6. Por moitos cartos que (TER)... non o poderían pagar.

 7. Antes de chegaren xa os outros desapareceran.

  7. Antes de chegaren xa os outros (DESAPARECER)...

 8. Gustaríame que me tocase a lotería.

  8. Gustaríame que me (TOCAR)... a lotería.

 9. Aínda non viñera cando nos puxemos a comer.

  9. Aínda non (VIR)... cando nos puxemos a comer.

 10. Díxome que fixera varios recados // Díxome que fixese varios recados.

  10. Díxome que (FACER)... varios recados.

 11. É fácil que xa existisen eses inventos en 1930.

  11. É fácil que xa (EXISTIR)... eses inventos en 1930.

 12. Se mo dese a min non se perdería.

  12. Se mo (DAR)...a min non se perdería.

 13. Quen puidese convosco voar!

  13. Quen (PODER)... convosco voar!

 14. Xa lle deran o premio Blanco Amor no ano 1983.

  14. Xa lle (DAR)... o premio Blanco Amor no ano 1983.

 15. Eles evitaban que se falase do asunto.

  15. Eles evitaban que se (FALAR)... do asunto.

 16. Dubidaba de que lle trouxese alguén un presente.

  16. Dubidaba de que lle (TRAER)... alguén un presente.

 17. Nunca estivera tan canso como aquel día.

  17. Nunca (ESTAR)... tan canso como aquel día.

 18. Marchou antes de que comezase a conferencia.

  18. Marchou antes de que (COMEZAR)... a conferencia.

 19. Pensaba que o discurso lle saíra algo frouxo.

  19. Pensaba que o discurso lle (SAÍR)... algo frouxo.

 20. Negaban que a culpa fose do Uxío.

  20. Negaban que a culpa (SER)... do Uxío.

 21. Negábanse a que o xuízo fose a porta pechada.

  21. Negábanse a que o xuízo (SER)...a porta pechada.

 22. Gastou todo o que cobrara o día anterior.

  22. Gastou todo o que (COBRAR)...o día anterior.

 23. Aínda non se fixera da sociedade, e xa o querían botar.

  23. Aínda non se (FACER)... da sociedade, e xa o querían botar.

 24. Oxalá se puxese bo tempo!

  24. Oxalá se (PÓR)... bo tempo!

 25. Xa lle telefonara cando recibín a carta.

  25. Xa lle (TELEFONAR)... cando recibín a carta.

»Verbo 2
»Exercicio seguinte

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com