ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Verbo vir


raíz/lexema vogal temática sufixo de modo e tempo sufixo de número e persoa
Presente de indicativo
Presente de subxuntivo
veño
v
és
vén
vimos
vindes
ou vides
veñen
veña
veña
s
veña

veña
mos
veñad
es
veña
n
Copretérito de indicativo
Pretérito de subxuntivo
viña
viña
s
viña

viña
mos
viñad
es
viña
n
viñese
viñeses
viñese
viñésemos
viñésedes
viñesen
Pretérito de indicativo
Futuro de subxuntivo
vin
viñ
eches
v
e
u
viñ
emos
viñ
estes
viñ
eron
viñer
viñeres
viñer
viñermos
viñerdes
viñeren
Futuro de indicativo
Infinitivo
virei
v
is
vi
viremos
viredes
vin
vir
vires
vir
virmos
virdes
viren
Antepretérito de indicativo
Imperativo
viñera
viñeras
viñera
viñeramos
viñerades
viñeran
ven
vinde ou vide
Pospretérito
Xerundio
viría
virías
v
iría
v
iriamos
v
iriades
v
irían
vindo
Participio
vido

VERBO IRREGULAR: dada a falta de unidade de criterio na segmentación dos verbos irregulares entre diferentes autores a nosa proposta é esta, a máis sinxela.


ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2024
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com