ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Adverbio. Exercicio 3: substituír por adverbios


 1. Agora.

 2. Quizais.

 3. Así.

 4. Como.

 5. Abondo.

 6. Sempre.

 7. Alí.

 8. Cedo.

 9. Aquí.

 10. Lonxe.

 11. Preto.

 12. Enriba.

 13. A modo/de vagar..

 14. Daquela/entón.

 15. Ben.

 

 1. Neste momento xa estou preparado para o exame.

 2. É fácil que se cure de todo.

 3. Se o fas desta maneira, entenderalo mellor.

 4. Píntao da forma que queiras.

 5. Bebeu en abundancia e non pode conducir.

 6. En todo momento está listo para ir a onde o chamen.

 7. Déixao naquel lugar.

 8. Non sabes o que me gusta erguerme a primeira hora.

 9. Colócamo nesta cadeira.

 10. Non sei se irei, o Cebreiro está a bastante distancia.

 11. Vou en bicicleta, que Marín está a pouca distancia.

 12. Creo que o deixei sobre a mesa.

 13. Vai andando sen apurarte para faceres tempo.

 14. Naquel tempo, os xornais na vendima eran moi baixos.

 15. Naquela sala de Trasalba había grande cantidade de libros.

 

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com