ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 2. Ortografía: poñer o til


 1. téxtil

 2. cerámica

 3. vinganza

 4. década

 5. réplica/replica

 6. censurábeis

 7. dúbida/dubida

 8. vinda

 9. escribín

 10. pelica

 11. lapis

 12. multinacionais

 13. saúde

 14. sífilis

 15. supremacía

 16. cónxuxe

 17. gratis

 18. covardía

 19. fariseo

 20. aflición

 21. mesturei

 22. propiedade

 23. caqui

 24. libraría

 25. veciñanza

 26. mel

 27. rítmico

 28. estratéxico

 29. avoa

 30. atraer

 31. provincia

 32. testemuñal

 33. café

 34. véspera

 35. túnel

 36. funil

 37. calafrío

 38. xenérico

 39. bocexo

 40. omoplata

 41. termóstato

 42. acne

 43. ruína

 1. propio

 2. policía

 3. agridoce

 4. traxedia

 5. irmá

 6. denuncia

 7. aí/ai

 8. diluíu

 9. avó

 10. prohibiu

 11. sombrío

 12. caracol

 13. larinxite

 14. imbécil

 15. cónsul

 16. botánica

 17. intrínseco

 18. obsequio

 19. recibiu

 20. cardíaco

 21. saberá

 22. aceite

 23. solidariedade

 24. satélite

 25. axudou

 26. curmán

 27. beixo

 28. bile

 29. aquí

 30. audacia

 31. taxi

 32. pai

 33. son

 34. vaivén

 35. óseo

 36. cinceiro

 37. idade

 38. fe

 39. descrición

 40. argon

 41. auréola

 42. gladíolo

 43. circuíto

 1. maledicencia

 2. arcaísmo

 3. bisturí

 4. ousadía

 5. tiraliñas

 6. imprescindíbel

 7. xaponés

 8. isósceles

 9. rubí

 10. lección

 11. profecía

 12. simbiose

 13. xaxún

 14. plurais

 15. área/area

 16. personaxe

 17. voraz

 18. tose

 19. veludo

 20. ducia

 21. alí

 22. irrefreábel

 23. xardín

 24. niveis

 25. náutico

 26. reconstituínte

 27. marzo

 28. marxe

 29. colonia

 30. bacharel

 31. bruxaría

 32. atrás

 33. drogaría

 34. carácter

 35. cárcere

 36. túneles

 37. recear

 38. locomoción

 39. virus

 40. neon

 41. alvéolo

 42. ciclope

 43. contrito

 1. xa

 2. harén

 3. cacto

 4. chimpancé

 5. hábil

 6. loei

 7. andazo

 8. alá/ala

 9. transeúnte

 10. infección

 11. acabou

 12. faisán

 13. bemol

 14. illó

 15. zona

 16. metódico

 17. liberdade

 18. haberá

 19. doenza

 20. bébedo

 21. terapéutico

 22. cartel

 23. serodio

 24. microbio

 25. crustáceo

 26. puntaría

 27. cáliz

 28. doentío

 29. anuncio

 30. fin

 31. móbil

 32. cidadán

 33. distraído

 34. golfiño

 35. mísil

 36. réptil

 37. atmosfera

 38. biosfera

 39. térmite

 40. parasito

 41. endócrino

 42. cepelín

 43. monólogo

 1. textil

 2. ceramica

 3. vinganza

 4. decada

 5. replica

 6. censurabeis

 7. dubida

 8. vinda

 9. escribin

 10. pelica

 11. lapis

 12. multinacionais

 13. saude

 14. sifilis

 15. supremacia

 16. conxuxe

 17. gratis

 18. covardia

 19. fariseo

 20. aflicion

 21. mesturei

 22. propiedade

 23. caqui

 24. libraria

 25. veciñanza

 26. mel

 27. ritmico

 28. estratexico

 29. avoa

 30. atraer

 31. provincia

 32. testemuñal

 33. cafe

 34. vespera

 35. tunel

 36. funil

 37. calafrio

 38. xenerico

 39. bocexo

 40. omoplata

 41. termostato

 42. acne

 43. ruina

 44. propio

 45. policia

 46. agridoce

 47. traxedia

 48. irma

 49. denuncia

 50. ai

 51. diluiu

 52. avo

 53. prohibiu

 54. sombrio

 55. caracol

 56. larinxite

 57. imbecil

 58. consul

 59. botanica

 60. intrinseco

 61. obsequio

 62. recibiu

 63. cardiaco

 64. sabera

 65. aceite

 66. solidariedade

 67. satelite

 68. axudou

 69. curman

 70. beixo

 71. bile

 72. aqui

 73. audacia

 74. taxi

 75. pai

 76. son

 77. vaiven

 78. oseo

 79. cinceiro

 80. idade

 81. fe

 82. descricion

 83. argon

 84. aureola

 85. gladiolo

 86. circuito

 1. maledicencia

 2. arcaismo

 3. bisturi

 4. ousadia

 5. tiraliñas

 6. imprescindibel

 7. xapones

 8. isosceles

 9. rubi

 10. leccion

 11. profecia

 12. simbiose

 13. xaxun

 14. plurais

 15. area

 16. personaxe

 17. voraz

 18. tose

 19. veludo

 20. ducia

 21. ali

 22. irrefreabel

 23. xardin

 24. niveis

 25. nautico

 26. reconstituinte

 27. marzo

 28. marxe

 29. colonia

 30. bacharel

 31. bruxaria

 32. atras

 33. drogaria

 34. caracter

 35. carcere

 36. tuneles

 37. recear

 38. locomocion

 39. virus

 40. neon

 41. alveolo

 42. ciclope

 43. contrito

 44. xa

 45. haren

 46. cacto

 47. chimpance

 48. habil

 49. loei

 50. andazo

 51. ala

 52. transeunte

 53. infeccion

 54. acabou

 55. faisan

 56. bemol

 57. illo

 58. zona

 59. metodico

 60. liberdade

 61. habera

 62. doenza

 63. bebedo

 64. terapeutico

 65. cartel

 66. serodio

 67. microbio

 68. crustaceo

 69. puntaria

 70. caliz

 71. doentio

 72. anuncio

 73. fin

 74. mobil

 75. cidadan

 76. distraido

 77. golfiño

 78. misil

 79. reptil

 80. atmosfera

 81. biosfera

 82. termite

 83. parasito

 84. endocrino

 85. cepelin

 86. monologo

 

»Ortografía
»Exercicio seguinte

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2022
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com