ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 3. Substantivo e adxectivo: feminino e masculino


 1. tecelá

 2. ovella

 3. abadesa

 4. nena

 5. poetisa

 6. ladroa, ladra

 7. sacerdotisa

 8. avoa

 9. princesa

 10. consulesa

 11. atea

 12. muller

 13. autora

 14. dama

 15. saltón femia

 16. freira

 17. patroa

 18. vizcondesa

 19. langrana

 20. sogra

 21. emperatriz

 22. egua/besta

 23. insá

 1. tecelán

 2. carneiro

 3. abade

 4. neno

 5. poeta

 6. ladrón

 7. sacerdote

 8. avó

 9. príncipe

 10. cónsul

 11. ateo

 12. home

 13. autor

 14. cabaleiro

 15. saltón

 16. frade

 17. patrón

 18. vizconde

 19. langrán

 20. sogro

 21. emperador

 22. cabalo

 23. insán

 1. curmá

 2. pastora

 3. sapo femia

 4. alcaldesa

 5. a estudante

 6. europea

 7. heroína

 8. madriña

 9. sultá

 10. louzá

 11. española

 12. toleirona

 13. rea

 14. solteirona

 15. compostelá

 16. capitá

 17. rapaza

 18. mentirana

 19. mestra

 20. folgazana

 21. nai

 22. monxa

 23. pailana

 1. curmán

 2. pastor

 3. sapo

 4. alcalde

 5. estudante

 6. europeo

 7. heroe

 8. padriño

 9. sultán

 10. louzán

 11. español

 12. toleirón

 13. reo

 14. solteirón

 15. compostelán

 16. capitán

 17. rapaz

 18. mentirán

 19. mestre

 20. folgazán

 21. pai

 22. monxe

 23. pailán

 1. cristiá

 2. vaca

 3. campioa

 4. lambona

 5. muller

 6. galiña

 7. tsarina

 8. xudía

 9. leoa

 10. francesa

 11. madrasta

 12. aldeá

 13. temperá

 14. deusa

 15. papisa

 16. comadre

 17. señora

 18. raíña

 19. papona

 20. cadela

 21. actriz

 22. nugallá

 23. liviá

 1. cristián

 2. boi

 3. campión

 4. lambón

 5. marido

 6. galo

 7. tsar

 8. xudeu

 9. león

 10. francés

 11. padrasto

 12. aldeán

 13. temperán

 14. deus

 15. papa

 16. compadre

 17. señor

 18. rei

 19. papón

 20. can

 21. actor

 22. nugallán

 23. livián

 1. nora

 2. cidadá

 3. pega femia

 4. a intérprete

 5. fisterrá

 6. baronesa

 7. cabra

 8. femia

 9. pardal femia

 10. parenta

 11. a mártir

 12. castelá

 13. alemá

 14. a contratista

 15. duquesa

 16. embaixadora

 17. irmá

 18. marrá

 19. crúa

 20. vilá

 21. alta

 22. baixa

 23. porcallana

 1. xenro

 2. cidadán

 3. pega

 4. intérprete

 5. fisterrán

 6. barón

 7. castrón

 8. macho

 9. pardal

 10. parente

 11. mártir

 12. castelán

 13. alemán

 14. contratista

 15. duque

 16. embaixador

 17. irmán

 18. marrán

 19. cru

 20. vilán

 21. alto

 22. baixo

 23. porcallán

ogalego.eu
Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
2005-2022
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com