ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Exercicio 12. Pronome persoal: corrixir erros relacionados co pronome persoal


Veu connosco á feira e despois foi con eles á discoteca.

1. Veu con nos á feira e despois foi coeles á discoteca.

Canto lles quere aos seus pícaros! Todo son lambetadas para eles.

2. Canto lle quere aos seus pícaros! Todo son lambetadas para eles.

Casou moi novo e máis tarde marchou para Suíza.

3. Casouse moi novo e máis tarde marchouse para Suíza.

Onte morreulle un curmán. Moito lle quería, mais non hai que facerlle, a vida éche así.

4. Onte morréuselle un curmán. Moito queríalle, mais non hai que facerlle, a vida éche así.

Déronnos os presentes onte e mañá irémoslles comer a merenda.

5. Nos deron os presentes onte e mañá irémoslles comer a merenda.

Deses bichos hainos a moreas na miña aldea, como me divirto cazando neles!

6. Esa idea partiu de el, que eu ben coñézoo.

Esa idea partiu del, que eu ben o coñezo.

7. Ía conmigo de paseo cando déronlle a má nova de que perdera o Pontevedra.

Ía comigo de paseo cando lle deron a má nova de que perdera o Pontevedra.

8. Colleua pola man e díxolle unhas cantas palabras bonitas.

Colleuna pola man e díxolle unhas cantas palabras bonitas.

9. Xa sei que aliouse con vos para afundirme a empresa de vendas na Rede.

Xa sei que se aliou convosco para afundirme a empresa de vendas na Rede.

10. Púxose en paz consigo mesmo, que era o que máis cumpríalle.

Púxose en paz consigo mesmo, que era o que máis lle cumpría.

11. Nunca os lo darei, os lo xuro polo máis sagrado.

Nunca volo darei, xúrovolo polo máis sagrado.

12. Nunca os lo darei, os lo xuro polo máis sagrado.

É certo que lles presentou o amigo ás irmás? Si, presentóullelo.

13. É certo que lles presentou o amigo ás irmás? Si, presentoullo.

Comeu el só unha cunca de fabas e despois parecíache unha fábrica de foguetes.

14. Comeuse el só unha cunca de fabas e despois che parecía unha fábrica de foguetes.

Introduciuno/introduciuna na casa con todos os honores e acabouche saíndo pola porta de atrás.

15. Introduciulle na casa con todos os honores e che acabou saíndo pola porta de atrás.

Tomouno/tomouna da man con toda a cortesía posíbel.

16. Tomoulle da man con toda a cortesía posíbel.

“ Como te recoñeceu ese día?”, díxome o inspector.

17. “Como che recoñeceu ese día?”, díxome o inspector.

Ben se che ve que ti es un pacifista e un ecoloxista.

18. Ben se che ve que tí es un pacifista e un ecoloxista.

Abraiados os deixou con tanta desgraza como contaba!

19. Abraiados deixouos con tanta desgraza como contaba!

Sen querer, manqueino/manqueina nun pé, e púxose como unha fera.

20. Sen querer, manqueille nun pé, e se puxo como unha fera.

Tales pensamentos xa estaban nelas, aínda que non o parecese.

21. Tales pensamentos xa estaban en elas, aínda que nono parecese.

Ou te deixas de parvadas, ou enfádome!

22. Ou déixaste de parvadas, ou me enfado!

Trouxeron este anos os Reis unha bicicleta para as nenas? Aínda non llela trouxeron.

23. Trouxeron este ano os Reis unha bicicleta para as nenas? Aínda non lla trouxeron.

Vaia bicho! Sempre o temeron pola súa bravura.

24. Vaia bicho! Sempre lle temeron pola súa bravura.

Déixalo fóra e cóllelo cando che pareza.

25. Déixaslo fóra e cólleslo cando te pareza.

A miña vida che entrego como proba do meu amor!

26. A miña vida entrégoche como proba do meu amor!

Iso saíu delas, do seu maxín, que sempre andan a matinar en que se divertir.

27. Iso saíu de elas, do seu maxín, que sempre andan a matinar en que se divertiren.

Vostedes farán o que queiran, mais eu non me movo de aquí.

28. Ustedes farán o que queiran, mais eu non móvome de aquí.

Todos se puxeron de acordo para che faceren a figa.

29. Todos puxéronse de acordo para che faceren a figa.

Se o miras ben, verás que algunha frase non che ten erros; así que déixaa como está.

30. Se o miras ben, verás que algunha frase non che ten erros; así que déixaa como está.

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com