ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Preposición. Exercicio 6: en, por, segundo


 1. Segundo: desde o punto de vista de.

 2. Por: introduce o suxeito axente.

 3. Por: modo negativo.

 4. No: suplemento.

 5. Na: repouso no termo do movemento.

 6. En: modo.

 7. Polo: modo.

 8. Por: modo.

 9. En: localización espacial.

 10. No: localización temporal.

 11. Por: lugar impreciso.

 12. Polo: lugar a través do que.

 13. Nese: localización temporal.

 14. Segundo/polo: desde o punto de vista de.

 15. Na: situación na parte superior de.

 16. Por: finalidade.

 17. Por: prezo.

 18. Na: repouso no termo do movemento; nas: suplemento.

 19. Por: duración aproximada; por: suplemento.

 20. Polos: finalidade.

 1. ... meu tío isto non ten solución.

 2. Ese vídeo nunca foi visto ... min.

 3. Aínda están as contas ... facer.

 4. Que ben bebe ... o leite o cadeliño!

 5. Vai ... a Coruña buscar o billete para o avión.

 6. Nunca che expuxen as cousas tan ... serio.

 7. Contoumo todo ... o miúdo.

 8. Mándame os paquetes ... barco, que veñen máis seguros.

 9. A casa de Otero Pedraio está ... Trasalba.

 10. Estamos ... o ano máis frío do século.

 11. Busca ... aí, que escoitei un ruído.

 12. Vai sempre ... o camiño máis curto.

 13. ... ese tempo aínda ti non saíras da casca do ovo.

 14. ... o que din, non estudas nada.

 15. Déixasmo ... a mesa da sala.

 16. Eses barquiños tan lindos fainos só ... diversión.

 17. Custoulle moito e tivo que vendelo ... catro cadelas.

 18. Vai ... a veiga apañar ... as patacas.

 19. Terei que gardar cama ... un ano, así que non agardes ... min.

 20. Foi ... os vasos para servir a laranxada.

 

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com