ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Preposición. Exercicio 2: ata, deica, contra, cara a


 1. Cara a: cantidade aproximada.

 2. Cara a: en dirección a.

 3. Cara/contra: mirando a.

 4. Contra: oposición.

 5. Cara a/contra: aproximación no tempo.

 6. Cara a/contra: aproximación no espazo.

 7. Ata/deica: límite temporal.

 8. Ata: límite temporal.

 9. Ata/deica: límite temporal..

 10. Ata: límite de cantidade ou cara a: aproximación.

 11. Cara a/contra: aproximación no espazo.

 12. Ata/deica: límite no espazo.

 13. Contra: oposición.

 14. Cara a: en dirección a ou ata: límite no espazo/deica: fin dun movemento.

 15. Cara a: en dirección a.

 

 1. Habería ... cincuenta mil cabezas de gando.

 2. Agora a volta ciclista vai ... Lugo pola N-VI.

 3. Entón poñían os nenos de xeonllos ... a parede.

 4. Mañá xogan ... os de Peroxa.

 5. O Sol sairá ... a seis.

 6. Cariño está ... Ortigueira.

 7. Marcho, que é tarde; ... mañá.

 8. Estivemos a sachar na viña ... as nove e cuarto.

 9. Faltan unhas cinco horas ... a chegada do avión.

 10. Hai ... trinta deputados dispostos a votaren afirmativamente.

 11. Pois querían pór unha central nuclear alá ... Xove.

 12. Hai uns douscentos quilómetros ... a casa máis próxima.

 13. Sempre andaban en guerras ... os franceses.

 14. Foi andando ... o peirao e non cansou.

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com