ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Numeral. Exercicio 1: poñer en letra


a)

 1. Cincocentas/quiñentas oitenta e tres mil trescentas corenta e dúas mazás.

 2. Douscentos cincuenta e seis mil cento dezaoito limóns.

 3. Duascentas trinta e oito mil novecentas dezaseis peras.

 4. Cinco millóns, catrocentos vinte e oito mil setecentos dezasete euros.

 5. Sesenta e seis millóns cincocentas/quiñentas oitenta e dúas mil oitocentas noventa e sete onzas.

 6. Sete millóns seiscentos trinta e un mil novecentos vinte e un dólares.

 7. Catrocentos cincuenta e sete mil trescentos dezanove billetes.

 8. Trescentos corenta e dous mil seis millóns cincocentos/quiñentos cincuenta e cinco mil catrocentos corenta e catro habitantes.

b)

 1. Primeiro/a.

 2. Terceiro/a.

 3. Oitavo/a.

 4. Undécimo/a ou décimo primeiro/a.

 5. Duodécimo/a ou décimo segundo/a.

 6. Décimo terceiro/a.

 7. Décimo cuarto/a.

 8. Décimo quinto/a.

 9. Décimo sexto/a.

 10. Vixésimo/a.

 

 1. Vixésimo cuarto/a.

 2. Vixésimo oitavo/a.

 3. Trixésimo/a.

 4. Trixésimo segundo/a.

 5. Trixésimo sétimo/a.

 6. Cuadraxésimo/a.

 7. Cuadraxésimo primeiro/a.

 8. Cuadraxésimo quinto/a.

 9. Quincuaxésimo/a.

 10. Quincuaxésimo terceiro/a.

 11. Quincuaxésimo noveno/a //nono/a

 

 1. Sesaxésimo/a.

 2. Septuaxésimo/a.

 3. Octoxésimo/a.

 4. Nonaxésimo/a.

 5. Centésimo/a.

 6. Milésimo/a.

 7. Millonésimo/a.

 8. Vintecinco por cento.

 9. Oitenta e nove coma seis por cento.

 10. Dezasete coma trinta e catro por cento.

 11. Trinta e oito coma vinteseis por cento.

 

a)

 1. 583.342 mazás.

 2. 256.118 limóns.

 3. 238.916 peras.

 4. 5.428.717 euros.

 5. 66.582.897 onzas.

 6. 7.631.921 dólares.

 7. 457.319 billetes.

 8. 342.006.555.444 habitantes.

b)

 1. 11º

 2. 12º

 3. 13º

 4. 14º

 5. 15º

 6. 16º

 7. 20º

 1. 24º

 2. 28º

 3. 30º

 4. 32º

 5. 37º

 6. 40º

 7. 41º

 8. 45º

 9. 50º

 10. 53º

 11. 59º

 1. 60º

 2. 70º

 3. 80º

 4. 90º

 5. 100º

 6. 1.000º

 7. 1.000.000º

 8. 25%

 9. 89,6%

 10. 17,34%

 11. 38,26%

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com