ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

O artigo

 

1. ARTIGO DETERMINADO: o, a, os, as (El Rei, El Señor)

As segundas formas lo, la, los, las son de uso obrigatorio tras da preposición por e do adverbio u (vén pola rúa, u-lo can?)

o

a

os

as

a

ao (ó)

á

aos (ós)

ás

con

co

coa

cos

coas

de

do

da

dos

das

en

no

na

nos

nas

por
polo
pola
polos
polas

2. ARTIGO INDETERMINADO: un, unha, uns, unhas

 

un

unha

uns

unhas

con

cun

cunha

cuns

cunhas

de

dun

dunha

duns

dunhas

en

nun

nunha

nuns

nunhas

Poderá usarse o apóstrofo na citación de títulos ou cabeceiras de publicacións cando o artigo inicial se integra coas preposicións de ou eno argumento d’A nosa cinza.

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com