ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 2. Exercicio 12: Formar os antónimos das seguintes palabras antepondo os prefixos des- ou in


desabotoar

indiferente

incapaz

impopularidade

irracional

inmaterial

irreal

imposibilidade

ilexítimo

inhumano

desfacer

descalzar

descoidar

desembarcar

desdobrar

inmoralidade

desobedecer

incómodo

inculto

desaproveitar

descoser

irregular

involuntario

desconfianza

desarroupar

desculpa

desusar

impersoal

descompor

inapto

impar

incorrupto

incerteza

desenterrar

irreflexión

inconsecuente

impaciencia

desempatar

descasar

descansar

desabrigar

inacción

inmodestia

inintelixíbel

desamarrar

inactivo

inhábil

inadvertencia

inmobilidade

incompatíbel

deshonra

desaparecer

desaconsellar

desamontoar

imperfecto

desoír

ilegalidade

destapar

desenvolver

infiel

desagradecemento

desgustar

impureza

descubrir

irresolución

descolocar

desamañar

deshabitar

irrespirábel

irrelixioso

desagradábel

irresponsabilidade

despintar

desigualdade

invertebrado

descortesía

deshonestidade

desinterese

desorde

incerteza

desequilibrio

impopular

innecesario

desaparecer

desorientar

desinfectar

insuficiente

imparcial

improdutivo

desacostumar

descoñecemento

desacougar

desafacerse

imprevisto

imperceptíbel

irrevogábel

abotoar

popularidade

real

humano

coidar

moralidade

culto

regular

arroupar

persoal

par

enterrar

paciencia

cansar

modestia

activo

mobilidade

aparecer

perfecto

tapar

agradecemento

cubrir

amañar

relixioso

pintar

cortesía

orde

popular

orientar

parcial

coñecemento

previsto

diferente

racional

posibilidade

facer

embarcar

obedecer

aproveitar

voluntario

culpa

compor

corrupto

reflexión

empatar

abrigar

intelixíbel

hábil

compatíbel

aconsellar

oír

envolver

gustar

resolución

habitar

agradábel

igualdade

honestidade

certeza

necesario

infectar

produtivo

acougar

perceptíbel

capaz

material

lexítimo

calzar

dobrar

cómodo

coser

confianza

usar

apto

certeza

consecuente

casar

acción

amarrar

advertencia

honra

amontoar

legalidade

fiel

pureza

colocar

respirábel

responsabilidade

vertebrado

interese

equilibrio

aparecer

suficiente

acostumar

afacerse

revogábel

 

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com