ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 7: Sinalar os prefixos das seguintes palabras e indicar o seu valor (resultado: clic sobre a palabra) 


 1. hiper: moito, exceso - hipersensíbel

 2. tri: tres - trifásico

 3. ante: anterioridade - anteproxecto

 4. iso: igualdade - isotérmico

 5. per: intensificador - perdurar

 6. dia: por medio de - diámetro

 7. en: dentro de - encéfalo

 8. contra: oposición - contrapunto

 9. peri: en redor - periscopio

 10. co: colaboración - cooperar

 11. ant: anterioridade - antonte

 12. extra: fóra de - extraordinario

 13. hipo: posición inferior, debaixo - hipocentro

 14. circum: en redor de - circumpolar

 15. anti: oposición - antítese

 16. ab: intensidade - absorber

 17. inter: entre - intenacional

 18. sub: debaixo de -subcutáneo

 19. a: carencia - ápodo

 20. pre: anterioridade - predestinar

 21. de: movemento de riba para baixo -decrecer

 22. des: acción contraria - desenvolver

 23. pos: posterioridade - posposición

 24. dis: negación -discordar

 25. inter: entre - interlocutor

 26. si: unión - simetría

 27. meta: mudanza -metamorfose

 28. i: negación - iletrado

 29. epi: enriba, posición superior - epicentro

 30. anti: oposición -anticlerical

 31. a: negación - arritmia

 32. o: oposición - oposición

 33. retro: cara atrás -retrovisor

 34. trans: a través de - transoceánico

 35. hipo: inferioridade - hipótese

 36. super: superioridade -supermercado

 37. a: negación - anormal

 38. intro: movemento para dentro - introspección

 39. sin: unión -sintonía

 40. arqui: superioridade - arquiduquesa

 41. meta: mudanza - metafonía

 42. ex: movemento para fóra -expectorar

 43. di: negación - disentir

 44. pro: movemento para diante - promotor

 45. re: movemento para atrás -rucuar

 46. circun: en redor de - circunscribir

 47. re: repetición - recaer

 48. eu: ben, bo -eutanasia

 49. arce: superioridade - arcebispo

 50. im: movemento para dentro - importar

 51. epi: enriba, posición superior -epitelio

 52. sus: inferioridade - sustentar

 53. trans: a través de - transportar

 54. epi: enriba -epígrafe

 55. hiper: moito, exceso - hipercrítico

 56. contra: oposición - contraposición

 57. des: negación -desmerecer

 58. pro: movemento para diante - propensión

 59. retro: cara atrás - retrógrado

 60. sin: unión -sincronía

 61. ex: fóra de - excéntrico

 62. endo: posición interior - endogamia

 63. dia: a través de -diagnóstico

 64. ad: xunto a - adxacente

 65. com: compañía - compadecer

 66. peri: en redor -pericardio

 67. ad: movemento - admitir

 68. intra: dentro de - intramuscular

 69. super: posición superior -superposición

 70. sobre: exceso - sobrecarga

 71. es: movemento para fóra - espremer

 72. endo: posición interior -endoscopio

 73. supra: exceso - supranormal

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com