ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Segmentar as palabras con sufixos do exercicio 7

NOTA: ML: morfema léxico ou lexema// MD: morfema derivativo // MF: morfema flexivo // MFVT: vocal temática (verbos ou derivados de verbos) // MFTM: morfema de tempo-modo (verbos) // MFNP: morfema de número-persoa (nos verbos)

hiper MD - sensi ML - bel MD hipersensíbel

iso MD- térm ML -ic MD - o MF xénero isotérmico

en MD - céfalo ML encéfalo

co MD - oper ML - a MFVT - r MFTM cooperar

hipo MD - centro ML hipocentro

ab MD -sorb ML -e MFVT - r MFTM absorber

a MD - pod ML - o MF xénero ápodo

des MD - envolv ML - e MFVT - r MFTM desenvolver

inter MD -locutor ML interlocutor

i MD - letr ML - ad MD - o MF xénero iletrado

a MD rit ML - ia MD arritmia

trans MD - oceán ML - ic MD -o MF xénero transoceánico

a MD - norm ML - al MD anormal

arqui MD - duq ML - esa MF xénero arquiduquesa

di MD -sent ML - i MFVT - r MFTM disentir

circun MD - scrib ML -i MFVT - r MFTM circunscribir

arce MD - bisco ML arcebispo

sus MD - tent ML -a MFVT - r MFTM sustentar

hiper MD - crític ML - o MF xénero hipercrítico

pro MD - pensión ML propensión

ex MD - centr ML - ic MD - o MF xénero excéntrico

ad MD xac ML - e MLVT - nte MD adxacente

sobre MD - carga ML sobrecarga

supra MD - norm ML - al MD supranormal

tri MD -fas ML -ic MD - o MF xénero trifásico

per MD - dur ML - a MFVT - r MFTM perdurar

conta MD - punto ML contrapunto

ant MD - onte ML antonte

circum MD - pol ML - ar MD circumpolar

inter MD - nacion ML - al MD internacional

pre MD - destin ML - ar MD (-a MFVT - r MFTM) predestinar

si MD - metr ML - ia MD simetría

epi MD - centro ML epicentro

o MD - posición ML oposición

hipo MD - tese ML hipótese

pro MD - motor ML promotor

re MD - ca ML - e MFVT - r MFTM recaer

contra MD - posición ML contraposición

com MD - padec ML - e MFVT - r MFTM compadecer

intra MD - muscul ML - ar MD intramuscular

dia MD - metro ML diámetro

anti MD - tese ML antítese

sub MD - cutáne ML - o MF xénero subcutáneo

de MD - crec - e MFVT - r MFTM decrecer

retro MD - visor ML retrovisor

des MD - merec ML - e MFVT - r MFTM desmerecer

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com