ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

Léxico 1. Exercicio 15:


15.1: Que símbolos lles corresponden (minúsculas, sen punto e sen plural)?

cm, m/s, l, kg, ml, g, km, t, m, cal, km/s, kg

centímetro, metro por segundo , litro , kilogramo, mililitro,  gramo, quilómetro, tonelada, metro, caloría, quilómetro por segundo,  quilogramo

15.2: A que corrresponden estas siglas e acrónimos?

personal identifiaction number - PIN

Imposto sobre o valor engadido - IVE

Bloque Nacionalista Galego -BNG

ácido desoxirribonucleico - ADN

organización non gobernamental - ONG

Imposto sobre a renda das persoas físicas - IRPF

Confederación Intersindical Galega - CIGA

Ministerio de Educación e Ciencia - MEC

Identification standard book number - ISBN

Comité Olímpico internacional - COI

Tren Articulado Lixeiro Goicoechea Oriol - TALGO

Sociedade Española de Automóbiles de Turismo - SEAT

Real Academia Galega - RAG

número de identificación fiscal - NIF

Comisión interuniversitaria Galega - CIUG

médico interno residente - MIR

índice de prezos ao consumo - IPC

Organización Mundial da Saúde - OMS

asociación de nais e pais de alumnos - ANPA

síndrome de inmunodeficiencia adquirido - sida

Partido Socialista Obreiro Español - PSOE

Partido Popular - PP

alta velocidade española - AVE

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - láser

Educación Secundaria Obrigatoria - ESO

obxecto voador non identificado - ovni

Federación Internacional de Fútbol Asociado - FIFA

Union of European Football Associations - UEFA

Organización das Nacións Unidas - ONU

Diario Oficial de Galicia -DOG

Operación pública de adquisición - OPA

Food and Agriculture Organization - FAO

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com