ogalego.eu 
Anxo González Guerra
//Vitoria Ogando Valcárcel catedráticos de galego xubilados

1. Cando non hai can o raposo é ...

2. O comer e o rañar vai no ...

3. Uns comen as noces e outros levan as ...

4. Nas uñas e nos pés haste parecer a quen ...

5. Na terra do bo saber, segundo fagan ...

6. Do cu e do superior, canto máis lonxe ...

7. A muller que asubía e mexa de pé, nunca boa ...

8. Cando o vento canta, sabe ben a ...

9. Na terra do meu home, quen non traballa non ...

10. Unha vez vello, dúas veces ...

11. De banquetes e grandes ceas estás as sepulturas ...

12. Dálle Deus pan a quen non ten ...

13. Coida o ladrón que todos son da súa ...

14. De boas intencións está o inferno ...

15. O home onde nace, o boi onde ...

16. Vale máis paxaro na man que cento ...

17. Un gran non enche celeiro, pero axuda ao ...

18. O mao estudiante, farto de sono e morto de ...

19. A cabalo dado non se lle mira o ...

20. Can ladrador, pouco ...

21. Nunca digas: desta auga non ...

22. Quen ten lingua vai a ...

23. Ladrón que rouba a ladrón ten cen anos de ...

24. Quen espera ...

1. capitán

2. empezar

3. voces

4. es

5. facer

6. mellor

7. é

8. manta

9. come

10. neno

11. cheas

12. dentes

13. condición

14. cheo

15. pace

16. a voar

17. compañeiro

18. fame

19. rabo

20. mordedor

21. beberei

22. Roma

23. perdón

24. desespera

Índice de Exercicios de lingua galega
Pseudónimos galegos
Anxo González GuerraVitoria Ogando Valcárcel
Suxestións: ogalego@galicia.com