gato

Galego
NAI

PAI

FILLA

FILLO

Bandeira galega

Gata

Micha

Mica

Gato

Micho

Mico

Gatiña

Michiña

Miquiña

Gatiño

Michiño

Miquiño

 
Idioma
NAI
PAI
CRÍA
Bandeira España
Español
Gata
Gato
Gatito
Bandeira Portugal
Portugués
Gata
Gato
Gatinho
Bandeira Francia
Francés
La chatte
Le chat
Le chatón
Bandeira Inglesa
Inglés
Female cat
Cat
Pussy

O gato foi un animal doméstico moi importante porque era o encargado de manter a casa limpa de ratos ademais de facer compañía. Hoxe como animal de compañía é unha das mascotas máis abundantes no mundo: tranquilos, agarimosos, durmiñóns ... Son moi limpos e aseados (para o que se lamben a miúdo).

Un gato caseño ben coidado vive uns 15 anos, mais o mesmo gato na rúa e mal alimentado vive uns 3 anos.

O rabo longo serve para manter o equilibrio, os dentes e poutas para alimentarse como carnívoros. Ten un corpo con enorme flexibilidade, forza e resistencia. Atura moi ben as caídas desde o alto, por iso se di "ter sete vidas coma os gatos".

Palabras para manexar os gatos:

Para escorrentalos: gaache, gache qui

Para chamalos: mico bis, bis, miquiño

(escoitar as voces)