cabras

Galego
NAI

PAI

FILLA

FILLO

Bandeira galega

Cabra

Xena

Castrón

Cabrón

Bode

Godallo

Cabuxa

Chiba

Cabrita

Cabuxo

Chibo

Cabrito

 
Idioma
NAI
PAI
CRÍA
Bandeira España
Español

Cabra

Chiva

Macho cabrío

Cabrón

Cabrito
Bandeira Portugal
Portugués
Cabra
Bode
Cabrito
Bandeira Francia
Francés
La chèvre
Le bouc
Le chevreau
Bandeira Inglesa
Inglés
Goat
He-goat
Kid

Dise "a cabra tira ao monte" porque o monte é o seu hábitat preferido, están moi adaptadas para saltar, subir polas pedras e comer plantas de difícil acceso. Gústalles a herba da mañanciña con orballo.

É moi valorada pola súa carne, sobre todo as cabuxas e cabuxos, que a carne da cabra é moi dura, ten que cocer moito tempo. Por iso "rillar a cabra" é facer algo que custa moito.

A pel enteira das cabras usábase para facer pelellos nos que se transportaba o viño, o aceite. Parece que a palabra gaita vén dun idioma antigo no que significaba cabra xa que se usaba a pel da cabra para facer o fol da gaita.

O leite da cabra ten menos lactosa que o da vaca polo que é máis recomendable para algunhas persoas con intolerancia á lactosa. Tamén se fan moi bos queixos con leite de cabra.

Os machos emiten un cheiro forte. Hai quen din que os rabaños de cabras achegan moitas pulgas. Estes animais veñen vivindo uns 10 ou 12 anos.

Ás cabras non se lles pon nome.

Ver en vídeo os conto dos sete cabritiños

Pelello de pel de cabra:

Pelello