ovella

Galego
NAI

PAI

FILLA (ata 1 ano)

FILLO (ata 1 ano)

Bandeira galega

Ovella

Carneiro

Aña
Cordeira

Año
Cordeiro

 
Idioma
NAI
PAI
CRÍA
Bandeira España
Español
Oveja
Carnero
Cordero, borrego (de 1 a 2 anos)
Bandeira Portugal
Portugués
Ovelha
Carneiro
Cordeiro, anho, borrego (ata 1 ano)
Bandeira Francia
Francés
La brevis
Le bélier
L´agneau
Bandeira Inglesa
Inglés
Ewe, sheep
Ram, sheep
Lamb

A ovella é un animal doméstico moi apreciado, non só pola carne, tamén pola la, ambas moi importantes na economía galega. Cando empeza a quecer o tempo en abril/maio rápanse, córtaselles a la. Tamén se aproveita a pel para facer coiro.
A carne dos años é moi rica, sobre todo a dos alimentados só con leite. Ademais fanse queixos co leite das ovellas.
As ovellas son o mellor exemplo de animais que vive en rabaños, os gregarios.
Poden vivir uns 20 anos e os carneiros teñen cornas reviradas coas que dan golpes moitas veces.
O principal inimigo das ovellas era sempre o lobo.

Palabras para tanguer ovellas, carneiros e años:

Foto de carneiro galego:

carneiro