burro

FRASEOLOXÍA SOBRE OS BURROS


Ter as orellas coma un burro: ter as orellas moi grandes

De burro abaixo non máis para onde ir: a ignorancia, o non saber é o peor de todo

Non ver un burro a tres pasos: non ver nada, estar case cego

Vale máis burro ser ca con burros debater: discutir co ignorantes é unha perda de tempo

Polo San Pedro, o burro quedo: a finais de xuño burros están mellor quietos

 

Un vestidiño de coiro, catro zapatos de ferro, e cargas de moito peso (adiviña: burro)