lobo

ORACIÓN DO LOBO (conto)


Lentíe epístola badá
cabra enferma non é sá,
cabra mouca non ten cornos,
cabra cega non ten ollos.
Naquel monte de fraguín fraguitis
Vin estar un cabrín cabritis,
asomado a un penedín penditis,
pasou por alí un lobín lobitis
e díxolle: baixa, cabrín cabritis.
Eu non me baixo baixaritis
porque me comerín comeritis.
Eu non te comerín comeritis
poque fixen xuramento xuramentitis
de non comer carne nin carnitis
desde o mes de xullo ao de xullitis.
E baixou o cabritis do penedín
e pillouno o lobitis polo pescocín
e botouno para un barranquín,
só lle deixou o pescozo e a encarnadura,
aleluia, aleluia!