Poesía. Autores nados entre 1940 e 1960

O autor e a súa obra

Emparellar os autores coas súas obras
Álvarez Cáccamo
Darío Xohán Cabana
Xavier Seoane
Pilar Pallarés
Fernán Vello
Claudio Rodríguez Fer
Lois Pereito
Manuel Vilanova
Chus Pato
Xosé Vázquez Pintor
Luís Villalta
Xulio Valcárcel