Autores de novela negra

O autor e a súa obra

Emparellar os autores coas súas obras
Carlos Reigosa
Miguel Anxo Fernández
Domingos Villar
Pedro Feijoo
Román Raña
Ramiro Fonte
Manuel Forcadela
Aníbal Malvar
Alfredo Conde
Diego Ameixeiras
Xelís de Toro
Bieito Iglesias