Narrativa. Autores nados entre 1940 e 1960

O autor e a súa obra

Emparellar os autores coas súas obras
Carlos Casares
Xavier Alcalá
Alfredo Conde
Suso de Toro
Manuel Rivas
Agustín Fernánez Paz
Fina Casalderrey
Martínez Oca
Marina Mayoral
Xosé Ramón Pena
Manuel Lourenzo
Manuel Portas