Procura o nome de doce narradores de posguerra. Todos teñen dúas ou tres palabras. Pode servirche de axuda a seguinte sopa de letras, onde figura cadansúa obra literaria (horizontal dereita e esquerda // vertical arriba e abaixo)

www.ogalego.eu (con Ardora 7)